Vicevärd och felanmälan

Vid fel och brister i fastigheten så kontakta alltid vår vicevärd, Håkan Bergström, i första hand.

I andra hand hänvisar vi till styrelsens ledamöter enligt kontaktlistan till vänster.

E-post: vicevard@brfkurvan.se


Mobil: 070-231 7330

Vicevärden bor på Tiundagatan 50B

Fastighetsskötseln utförs av Uppsala fastighetstjänst.

Samtliga åtgärder som beställs från Uppsala fastighetstjänst eller andra leverantörer, och som

skall debiteras föreningen, måste beställas av Vicevärden.


Man kan som privatperson registrera sitt telefonnummer för att få aviseringar om

kritiska händelser, t ex störningar och förändringar i vatten-, avfalls-, värme- och strömförsörjningen i sitt närområde. Detta kan man göra på följande länk:

https://uppsala.servicevarning.se/


Skydd mot brand

På följande länkar finns en sammanställning över gällande föreskrifter och viktiga saker att tänka på gällande brandsäkerhet:

Brandskydd 1

Brandskydd 2


Avlopp och element

Tips på hur man t.ex. rensar avlopp, rensar golvbrunnen i badrummet samt hur elementens termostat fungerar finns här: Rensa avlopp.


Underhåll och justering av lägenhetsfönster

En instruktion för underhåll av lägenhetsfönster finns här: Fönsterunderhåll


Om fönstrenas stängningsanordningar, gångjärn etc. behöver justeras så finns en instruktion för detta på följande länk: Fönsterjustering


Underhåll av lägenhetsdörrar

Information om säkerhetsdörrarna finns på följande länk: Säkerhetsdörrar


Extra nycklar till lägenhetsdörrarn bekostas av lägenhetsinnehavaren och beställs via vicevärden.