BRF Kurvans Styrelse

På förekommen anledning ber vi försäljare och andra som önskar kontakt med BRF Kurvan att skicka information och erbjudanden till BRF Kurvans adress som finns under "Kontakta oss".

Ingen av styrelsens ledamöter vill eller kan köpa in material m.m. eller svara på frågor för undersökningar via telefon.

STYRELSEN:

Ordförande & Webansvarig: Per Lydänge

Tiundagatan 54B

Mobil: 070-249 95 14

E-post: per@brfkurvan.se

Vice ordförande: Anna Inzerilli

Tiundagatan 52A

Telefon: 070-660 12 32

E-post: annaI@brfkurvan.se

Kassör: Pernilla Sandberg

Tiundagatan 54A

Telefon: 0736-38 28 98

E-post: pernilla@brfkurvan.se

Sekreterare: Anette Grandin

Tiundagatan 50B

Telefon:070-148 81 06

E-post: nettan@brfkurvan.se

Ledamot: Tomas Nilsson

Tiundagatan 61

Telefon:0739-285 719

E-post: tomas@brfkurvan.se

Suppleant: Lina Werneman

Tiundagatan 55

Telefon: 070-97 99 264

E-post: lina@brfkurvan.se

Suppleant: Anne Nilsson

Tiundagatan 54B

Telefon:070- 336 36 55

E-post: anne@brfkurvan.se