BRF Kurvans fastigheter

Byggnaderna i BRF Kurvan, som uppfördes under åren 1952-1954, ligger i Uppsala Kommun och har beteckningarna Luthagen 6:1 och Luthagen 7:3. De utgörs av nio bostadshus innehållande 138 lägenheter och en lokal. Lokalen är f.n. uthyrd. Till byggnaderna hör också 56 p-platser varav 2 har eluttag och 53 garage som hyrs ut till föreningens medlemmar.

Total bostadsyta: 10 996,7 kvm.

Total lokalyta: 199+199 kvm.

Lägenhetsfördelning:

28 st - 2 rum och kök

37 st - 3 rum och kök

71 st - 4 rum och kök

2 st - 5 rum och kök