Kontakta oss

BRF Kurvans kontor finns på Tiundagatan 57

För kontakt med föreningen med frågor m.m. så kan Ni skicka brev eller maila till:

BRF Kurvan

c/o Per Lydänge

Tiundagatan 54B

752 30 Uppsala


E-post: info@brfkurvan.se


För ärenden om överlåtelser, panter och medlemsansökan så hänvisas till:


BRF Kurvan

c/o Anna Inzerilli

Tiundagatan 52A

75230 Uppsala

E-post: annaI@brfkurvan.se


Om man behöver ett utdrag ur lägenhetsregistret inför t.ex. en försäljning, så är det Nabo man skall kontakta. de nås på tel 010 - 288 00 276. 

Nyhetsbrev och andra elektroniska utskick

BRF Kurvan eftersträvar att undvika pappersutskick och kommer, så långt det är möjligt, att utnyttja elektroniska medier i första hand; hemsidan och e-post. Nyheter på hemsidan kommer även att skickas ut som e-post till hushållen. BRF Kurvan uppmanar därför varje hushåll i föreningen att lämna minst en e-postadress för denna kommunikation. Enklast sker detta genom att skicka e-post till info@brfkurvan.se. Skriv att Ni önskar komma med i maillistan för BRF Kurvan och uppge även namn, adress och e-postadress.