Trivsel

För att vi skall få ett trevligt boende finns det en del saker som vi bör tänka på.

Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor, och tillsammans gör vi vårt boende mer trivsamt.


Givetvis kan det uppstå situationer som gör det nödvändigt för styrelsen att utfärda särskilda bestämmelser. Som föreningsmedlem är du skyldig att följa styrelsens beslut. Du bör då ha som utgångspunkt att styrelsens ambition alltid är att skapa trivsamma och ekonomiskt vettiga förhållanden i föreningen.


Styrelsen kan inte ensam skapa ett gott förhållande i föreningen. För att detta skall kunna uppnås krävs även din medverkan.


En central princip i en bostadsrättsförening är den så kallade likabehandlingsprincipen. Den innebär att stämman eller styrelsen inte på något sätt får gynna eller missgynna vissa medlemmar på bekostnad av föreningen eller andra medlemmar.


Föreningens ordnings- och trivselregler är utfärdade med stöd av bostadsrättslagen och föreningens stadgar.


Du hittar ordnings- och trivselreglerna på följande länk: Trivselregler


Brf Kurvan har ett större partytält (5X10 m) med plats för 40-50 sittande personer som medlemmar kan hyra för 500 kr per tillfälle, om man t.ex. skall ordna ett kalas eller ha en större sammankomst på våra grönområden. Om man är ett mindre sällskap finns även en kortare takdel (5X8 m), vilket även gör tältet lite enklare att resa. För bokning och uthämtning (man får montera tältet själv) så kontakta vår vicevärd. Avgiften betalas in på föreningens bankgirokonto 660-2759, i meddelanderaden anger man partytält. Bruksanvisning för hur man reser tältet finns på följande länk: Partytält


Brf Kurvans styrelses eniga uppfattning är att det bästa sättet vi har för att skapa en säker och trygg boendemiljö för våra medlemmar är att ha levande utemiljöer. Vi är helt övertygade om att lekande och glada barn med sina familjer, och även övriga medlemmar, inneboende och grannar som umgås på gårdarna skapar en oattraktiv miljö för sånt beteende och sådana företeelser vi inte vill ha i vår närhet. Vi ser alltså en levande utemiljö som vårt främsta skalskydd, och vi arbetar kontinuerligt med att göra vår utemiljö så trivsam och inbjudande som möjligt.


Nedan finns bilder på partytältet och det glada gäng som reste det på trädgårdsdagen i augusti 2019.