Fastighetsförsäkring

Föreningen har tecknat en fastighetsförsäkring genom Bostadsrätternas Fastighetsförsäkring. Detta innebär att man som enskild medlem inte behöver teckna ett särskilt bostadsrättstillägg till sin hemförsäkring, då föreningen står för premiekostnaden för detta försäkringsskydd. Observera dock att hemförsäkring måste var och en teckna, och att det bara är det speciella tillägget för att man bor i bostadsrätt som kan tas bort.

Skälet till deta är att det i händelse av t.ex. vattenskada blir väsentligt lättare att reglera skadan när samordning kan göras av ett försäkringsbolag som svarar för hela skadan. Om en skada inträffar skall detta snarast anmälas till styrelsen så att anmälan kan göras och rätt åtgärder vidtas.


De som bor i en bostadsrätt har ett större ansvar för sin bostad gällande bland annat så kallad fast bekostad inredning. Detta i enlighet med föreningens stadgar och bostadsrättslagen. Sådan inredning kan till exempel vara golv och innerdörrar. Den självrisk som utgår vid skada som omfattas av bostadsrättstillägget betalas alltid av bostadsrättsmedlemmen, oavsett om tillägget är gemensamt eller individuellt.


Enligt föreningens stadgar och bostadsrättslagen skall bostadsrättsinnehavaren på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick. Denna underhållsskyldighet kan t.ex. gälla:


  • Badrum (yt- och tätskikt)
  • Badrumsporslin (toalettstol, handfat etc.)
  • Kök (kyl, frys etc.)
  • Vattenledningar i lägenheten
  • Övrigt (dörrar, tak, fönsterelledningar, målning och tapetsering)