Vi källsorterar vårt avfall i BRF Kurvan. Brännbart och komposterbart avfall kastas i kärlen vid de gröna återvinningsstationerna som ligger vid infarterna till parkeringarna vid respektive hus.

Vi har även ett eget återvinningsrum där man kan kasta andra fraktioner. Återvinningsrummet ligger längst till vänster på framsidan av garagelängan. Där kan man kasta tidningar, pappersförpackningar, metallförpackningar, plastförpackningar, glas, samt batterier och lysrör/lampor.

För t.ex. elektronik, övrigt avfall och grovsopor hänvisar vi till kommunens återvinningscentraler, där Librobäck är den närmaste. 

Återvinning och källsortering