Parkering

För att få hyra garage och p-plats så krävs att man

är registrerad innehavare av en bil. Om man inte längre innehar en bil men hyr garageplats/p-plats så upphävs kontraktet och garage/p-plats återgår till föreningen för uthyrning till annan medlem.

Utöver garagen har föreningen även 54 st. parkeringsplatser i anslutning till garagen, på innergården vid Tiundagatan 50 och 52, och bakom garagelängan, där föreningens medlemmar får parkera i mån av plats. Det är ont om parkeringsplatser i området så vänligen respektera att parkeringsplatserna endast är avsedda för föreningens medlemmar.


För de avgiftsbelagda allmänna parkeringsplatserna i området så kan man som boende i området ansöka om tillstånd för boendeparkering där detta gäller, och på så sätt få lägre avgift.


För mer info om hur man ansöker om boendeparkering och var det gäller se nedanstående länk:


https://www.uppsala.se/boende-och-trafik/trafik-och-gator/boendeparkering--sa-fungerar-det/

Vill du sätta upp dig i garagekön eller har andra frågor om parkering, kontakta

Tomas Nilsson, telefon:0739-285 719. E-post: tomas@brfkurvan.se


Brf Kurvan kommer under inledningen av 2021 att införa krav på parkeringstillstånd för de som parkerar på föreningens p-platser. Tillsynen kommer att skötas av ett parkeringsbolag, som kommer bötfälla felparkerade bilar. Det är också direkt till p-bolaget man får vända sig om man fått en bot och vill överklaga.

 

I första skedet kommer de som är innehavare av bil och som har dagligt behov av parkering få p-tillstånd. Vi räknar dock med att det skall bli möjligt att även kunna få ett tillfälligt p-tillstånd, om man t.ex. inte har en bil men hyr eller lånar en bil ibland (vi återkommer om detta i ett senare skede).

 

P-tillstånden kommer att kosta 50 kr/månad, som kommer läggas på månadsavgiften.

 

För att kunna få p-tillstånd krävs att följande villkor är uppfyllda: Man kan få ett p-tillstånd per hushåll och man skall vara permanent boende i föreningen. P-tillstånd ges inte till medlemmar som har garage eller motorvärmarplats eftersom man som innehavare av garage och motorvärmarplatser ändå inte får parkera på övriga p-platser i föreningen. Man skall också vara innehavare av en bil (registrerad ägare, privatleasing, förmånsbil. Obs! firmabil/företagsbil räknas ej).

 

P-tillstånden kommer delas ut under inledningen av 2021. Förutom att det bli krav på P-tillstånd, så kommer parkeringen i Brf Kurvan fungera precis som idag, d.v.s. har man ett p-tillstånd får man i mån av plats parkera på de p-platser på föreningens mark som är uppmärkta som p-platser för medlemmar (garage och motorvärmarplatser tilldelas enligt samma kösystem som idag).

Det finns relativt gott om parkeringsplatser för föreningens medlemmar. Totalt har föreningen 109 egna parkeringsplatser. Föreningen har 53 garageplatser i punkthusen och i garagelängan i slutet på Tiundagatan. Dessutom finns två p-platser med el-uttag. Dessa hyrs ut till föreningens medlemmar. Väntetiden för en garageplats är för närvarande drygt fyra år.

Att tänka på:

  • Parkering får endast ske på markerade platser. 
  • Se till att parkera "rätt" i parkeringsrutan, ta inte upp två p-platser med en bil.
  • Boende som hyr rum eller lägenhet samt tillfälliga besökare får INTE parkera på föreningens platser utan måste ställa sig på gatan eller på andra p-platser i området.
  • De som innehar garageplats eller hyrd p-plats med elluttag får INTE nyttja föreningens övriga p-platser.
  • Tänk också på att det inte är tillåtet att parkera framför sitt garage, bilen skall stå inne i garget.
  • Långtidsuppställning av fordon eller släp är INTE tillåtet.
  • Förvaring av mopeder eller MC är INTE tillåtet i cykelförråd eller annat utrymme i källarplan.
  • Föreningens platser är endast för medlemmarnas fordon. Det är således INTE tillåtet att parkera ev. företagsfordon på p-platserna. Dessa hänvisas till allmänna p-platser i grannskapet.
  • Man får bara parkera ett fordon på föreningens parkeringsplatser.

Observera att de två p-platserna med motorvärmare på gaveln av garagelängan är uthyrda och inte får nyttjas av andra än de som hyr.