Tvättstugor

Det finns fyra tvättstugor med tillhörande torkrum i föreningen. Dessa är belägna i källarna under 50A, 52B, 54A samt 54B. Mangelrum, både med sten- och elmanglar, finns i anslutning till tvättstugorna.

Tvättiderna är uppdelade i tre pass enligt följande:

Morgonpasset           07.00-12.00

Dagpasset:               12.00-17.00

Kvällspasset:            17.00-22.00

Under sin tvättid disponerar man både tvättstuga och torkrum. Man får inte utnyttja torkrummet efter sitt tvättpass.


Bokad tid gäller. Det finns inte någon 15-minutersregel om att tvättstugan blir ledig om man inte kommer dit i exakt tid. Vet man med sig att man kommer sent, eller slutar tidigare än sin bokade tid, kan man med fördel skriva in det på bokningslistan.


Städregler sitter anslagna inne i tvättstugorna.